1. Java Printing2
 2. çocukistanbulENERJİ

 3. çocukistanbulBİLİM

 4. çocukistanbulSERGİ

 5. çocukistanbulATÖLYE

  akordiyon atölye 2
Misyon ve Faaliyet Alanı

 


Misyon

İnformel Eğitim  –  çocukistanbul’un misyonu, çocukların formel eğitim alanı dışında ve yanında, akranlarıyla birlikte eşit ve paylaşımcı bir ortamda eğlenerek öğrenecekleri, birey olarak kendilerini tanıyacakları, beceri ve kavrayışlarını geliştirip zenginleştirecekleri nitelikli ortamlar ve fırsatlar oluşturmak ve bunun süreklilik ve kalıcılığını sağlamaktır.

 


 

Faaliyet Alanı

İnformel Eğitim – çocukistanbul, misyonu doğrultusunda, çocuk psikolojisi ve pedagoji alanlarında yetkin bir birikimin ve eğitim alanında uzun süreli ve çok yönlü bir deneyimin, çocuklar için heyecanlı, keyifli, yeni ve bir o kadar da eksik bir alana aktarılmasını amaçlamaktadır.

Faaliyetleri kapsamında;

 • Yurt dışı Çocuk Müzeleri ile kurumsal ilişkiler geliştirmek, bu müzeler tarafından oluşturulan çocuklara yönelik yetkin sergilerin Türkiye’ye getirilmesi, içerik katkısıyla zenginleştirilerek ülke çapında organizasyonu ve gerçekleştirilmesi,
 • Çocukların aktif katılımcı olmalarını destekleyen tüm aktivitelerin organizasyonu ve uygulamaları,
 • Hedef kitlesi çocuk olan kurumlara yönelik proje tasarımları ve uygulamaları,
 • Informel eğitim alanlarına (müzeler, kütüphaneler, bilim merkezleri vb.) yönelik aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Müzeler için Eğitim Programları içerik geliştirilme ve uygulamaları
 • Çocuklara dönük kalıcı veya geçici sergi tasarımı,
 • Okul dışı ortamlarda çocukları bir araya getiren eğitim projelerinin tasarlanması ve uygulanması,
 • Çocuklara yönelik uluslar arası projeler geliştirmek, uluslar arası oluşum ve projeleri izlemek ve proje ortaklıkları gerçekleştirmek

yer almaktadır.

Brief İnformation on Informal Education-cocukistanbul – 2017